Villkor 

11062b_f0cd2b56e86443d68d21b6bc12fe055c_

 

1. Om Yoga Therapy House

Företaget har sitt säte i Upplands Väsby. Önskar du att komma i kontakt med oss, skicka ett mail till info@yogatherapyhouse.com med ditt ärende och dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort.

 

2. Personuppgifter

Genom att boka en träningsresa hos Yoga Therapy House accepterar du vår dataskydds policy och vår behandling av dina personuppgifter insamling och behandling av dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att behandla din bokning. Vi säljer eller vidarebefordrar aldrig dina uppgifter till tredjeparti utan rättslig grund.

YogaTherapy House är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnat till oss som kund. Dina personuppgifter behandlas av oss för att kunna hantera din bokning samt i de tillfällen då du har önskat nyhetsbrev eller kampanjerbjudanden – för att kunna anpassa marknadsföringen åt dina individuella behov. Nedan information är en summering av hur vi i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) lagrar och behandlar dina uppgifter.

2.1 Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

2.2 Vilka uppgifter lagrar vi?

För att kunna hantera din bokning samt svara på frågor relaterat till din order (kundtjänst) lagrar vi ditt förnamn- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress och köphistorik.

Dina uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.

2.3 Rättslig grund

I samband med ett köp behandlas dina personuppgifter för att fullfölja avtalet med dig. Marknadsföring, kampanjer och liknande utskick sker efter samtycke från dig.

2.4 Vilka uppgifter delas och med vilket syfte?

2.4.1 Betalleverantör

Vid genomförande av köp, delas information med vår betalleverantör, Payson. Det som lagras är förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Väljer du att betala med faktura sparas även personnummer hos betalleverantören. Informationen sparas för att kunna genomföra köpet och för att skydda parterna mot bedrägeri. De betalleverantörer (betaltjänster) som vi använder oss av är: Swish, Kort, Payson och Stripe.

2.4.2 Nyhetsbrev

Har du valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev sparar vi bara e-postadress i vår boknings system. Detta för att kunna hålla dig uppdaterad med information och erbjudanden i marknadsföringssyfte.

2.5 Rätten till tillgång

Du har rätt att få utdrag av all information som finns om dig hos oss. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format.

2.6 Rätt till rättelse

Du har rätt att be oss uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig.

2.7 Rätten att bli glömd

Du kan när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns få undantag till rätten til radering, som till exempel om det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig
förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen).

2.8 Ansvarig för dataskydd

YogaTherapy House är ansvarig för lagring och behandling av personuppgifter i webbsidan och ser till att reglerna efterföljs. YogaTherapy House är inte ansvarig för lagring och behandling av personuppgifter i Payson eller Stripe.

2.9 Så skyddar vi dina personuppgifter

Vi använder oss av industristandarder som SSL/TLS och envägs hash-algoritmer för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och
lösenord på ett säkert sätt.

 

3. Priser

Alla priser i webbsidan anges i SEK och alla priser är inklusive 6 procent moms.

 

4. Bokning och betalning

Genom att boka in och betala resan accepterar du våra resevillkor. Betalningsvillkor syns på respektive resa. Betalningen ska ske inom angivet antal dagar som uppgivet. Oftast betalar man hela resan vid bokningen. Anmälan är inte bindande men bokning genom att betala resan är bindande. När du slutfört din köp skickas en bokningsbekräftelse till din e-postadress. bekräftelsen finner du alla uppgifter om din bokning, pris och kvittot. Är något fel i bokningsbekräftelse ska du omedelbart kontakta oss via e-post till info@yogatherapyhouse.com Detsamma gäller om du inte fått någon bekräftelse.

 

5. Reseförsäkring och avbeställningsskydd

Vi rekommenderar alltid våra resenärer att på egen hand teckna lämplig reseförsäkring och avbeställningsskydd inför den aktiva tränings resan med oss. Det brukar vara tillgänglig i hemförsäkringen eller bankkort försäkring.

 

6. Ångerrätt

Vid bokning på webbplatsen har du som kund en lagstiftad fjorton (14) dagars ångerrätt som gäller från det att du har tagit emot en bokningsbekräftelse.

6.1 Vid nyttjande av din ångerrätt

Du måste meddela att du ångrar dig. Meddelandet ska skickas till oss info@yogatherpyhouse.com. I ditt meddelande ska ditt namn, din adress, e-postadress, bokningsnumret samt vilken resa som returneringen gäller framgå klart och tydligt.

6.2 Undantag från ångerrätten

Tjänster som har fullgjorts och där du uttryckligen har samtyckt till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt.

 

7. Skada

Vi rekommenderar att du tecknar lämplig hemförsäkring. YogaTherapy House gör ingen återbetalning pga. skador. Vänligen se senare punkt om avbeställning.

 

8. Vaccinationer

Resenären är ansvarig för att själv skaffa sig information om eventuella vaccinationer i samband med resan. Ni kan få mer tips på https://www.vaccinationsguiden.se/vaccinationsguiden/landrek_.html?land=GR.

 

9. Ansvar

Samtliga resenärer deltar på egen risk. Det är resenärens ansvar att kontrollera med läkare att man klarar att utsätta sig för fysisk ansträngning.YogaTherapy House kan ej hållas ansvarig för skador resenären ådrar sig under resan eller aktiviteterna. YogaTherapy House åtar sig inte eventuella ekonomiska påföljder av en skada som uppstått under resan eller aktiviteten. Resenären är ansvarig att teckna egen försäkring för resan om denne önskar vara försäkrad för skador. YogaTherapy House kan inte heller ställas till ansvar om resenären på grund av bristande kondition eller andra personliga omständigheter inte klarar av att genomföra en viss aktivitet. YogaTherapy House som researrangör står endast för ett yoga retreat det innebär yoga aktiviteter och boende, men att det är upp till varje deltagare att själva ta sig till platsen och YogaTherapy House ansvarar inte för det. YogaTherapy House kan inte heller ställas till ansvar om resenären på grund av personliga skäl inte längre vill genomföra retreaten.

9.1 Ansvar

Du har skyldighet att lämna boendet som hittades vid ankomst. Eventuella uppkommen skada måste finansiellt eller genom resurser kompenseras .

 

10. Överlåtelse

Resenären har rätt att överlåta sin plats till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan (villkor angivna av arrangören och villkor vad gäller personändringar från parter som arrangören anlitat för resan). Resenären måste meddela arrangören om överlåtelse samt fullständiga uppgifter för personen som resan ska överlåtas till senast femton (15) dagar innan avresa. Detta görs till info@yogatherapyhouse.com Byte av resenär medför ofta indirekta kostnader, i huvudsak från flygbolag. Samtliga kostnader för namnändring, ombokning och/eller andra administrativa åtgärder debiteras resenären till fullo där flyg inte ingår i Yoga with Martinas ansvar. Vänligen skriv med aktuell resa och “överlåtelse” i ämnesraden när du kontaktar oss.

 

11. Avbeställning

När du avbokar din resa senast 6 månader innan eventet så får du en full återbetalning av beloppet minus administrativ avgift. När du avbokar din resa senast 5 månader innan eventet så får du en begränsad återbetalning av beloppet minus administrativ avgift, hotel och transport. Vid avbokning mindre än 4 månader innan så återbetalas inte beloppet för resan. Köp av resan eller arrangemanget är bindande. Om du av någon anledning ej kan medverka på resan (skada eller förhinder) vänligen kontakta först hemförsäkring och/eller bank kort försäkring. Som rekommenderats ovan vid punkt 5. reseförsäkring och avbeställningsskydd, med avbokningsintyg brukar normalt försäkringsbolag eller banken ersätta dig om du har avbeställningsskydd. YogaTherapy House brukar vill självklart vara flexibla och tillmötesgående men har ingen möjlighet att återbetala erlagd avgift vid avbokning oavsett anledningen.

 

12. Inställd resa

Om Yoga Therapy House tvingas ställa in resan, exempelvis på grund av för få anmälda deltagare (minst 8 deltagare måste delta) eller vid extraordinära händelser som till exempel naturkatastrofer i resmål, dödsfall, pandemi, akut sjukdom av personal eller medarbetare som inte kan ersättas, återbetalas bara beloppet för YogaTherapy House tjänster och inte hela boknings avgiften som till exempel kostnader för hotel, mat eller transport. Resenären är ej berättigad till någon ytterligare ersättning som till exempel kostnader för bokad flygbiljetter.

 

13. Inställd aktivitet, Ombokning

Yttre omständigheter som till exempel dåligt väder, höga vattennivåer, svåra förhållanden, sjukdom, pandemi, andra oförutsägbara omständigheter, kan göra att aktiviteter måste ändras, ställas in eller bokas om. Programmet och resmål för resorna kan ändras, men resan kommer i sin helhet täcka upp för alla moment som är inkluderade i programmet när det gäller yogan. Vi förbehåller oss rätten att ändra ledare, resmål och boende i sådana situationer samt programpunkter i det angivna programmet.

 

14. Reklamation

Den som har anmärkningar beträffande resan/aktiviteter/boende måste framföra dessa på plats i samband med att de uppstår eller direkt efter resans avslut. Anmärkningar lämnas till
personal från Yoga with Martina på plats eller per e-mail till info@yogatherapyhouse.com

 

15. Kontroll av färdhandlingar

Resenären är skyldig att kontrollera informationen på färdhandlingar så snart de erhålls. Skulle det förekomma några felaktigheter ska resenären omedelbart informera arrangören
om detta.

 

16. Pass eller id kort

Vid utlandsresa måste resenären ha ett pass eller id kort som är giltigt minst sex (6) månader efter resans genomförande.

 

17. Information om Cookies

Enligt lag om elektronisk information ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få information om att cookies används. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner. Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar cookies. Mer information kan man hitta på Post och telestyrelsens hemsida www.yogatherapyhouse.com

 

18. Ändringar av och tilläg till dessa villkor

Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i dessa villkor. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses för accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen.